Проекти рішень 8 скликання

Проєкти рішень на I сесію XVIII скликання І пленарне засідання

 1. Проєкт рішення про розгляд заяви Маєвської Л. І.
 2. Проєкт рішення надання згоди прийняття у комунальну власність Олександрійської РЛ
 3. Проєкт рішення про внесення змін до рішення 31 сесії

Проєкти рішень на I сесію XVIII скликання ІІ пленарне засідання

 1. Проєкт рішення про початок реорганізації Новоукраїнської сільської ради

Проєкти рішень на ІІ сесію XVIII скликання

 1. Проєкт порядку_денного
 2. Проєкт рішення_про_затвердження_регламенту Олександрійської сільської ради
 3. Проєкт_рiшення_про внесення змін до стуктури і штатної чисельності КЗ “ЦНСП”

Проєкти рішень на ІІІ сесію XVIII скликання

 1. Проєкт рішення про затв. плану роботи сільської ради на 2021 рiк
 2. Проєкт рішення_про_внес._змiн_до стуктури і_штатної_чисельностi апарату с/р
 3. Проєкт_про затв._положення_про_конкурс на посаду керівника ЗЗСО
 4. Проєкт рішення про_встановлення розміру_плати_за_харчування для дітей у закладах ЗЗСО та ЗДО
 5. Проєкт рішення про Програму дитяче харчування на 2021-2023 рр
 6. Проєкт рішення про проведення інвентаризацiї зем. діл._парк Кустин
 7. Проєкт рішення про над дозв. на вигот._тех_док_Данильчук
 8. Проєкт рішення про затв_проекту_землеустр._змiна_цiльового_призначення
 9. Проєкт про затвердж_оренда_Горецький
 10. Проєкт рішення про затвердж_проектiв_землеустрою у власність
 11. Проєкт рішення про_виготовлення_технiчних__документацiй
 12. Проєкт рішення про_затвердження_технiчних_документацiй
 13. Проєкт рішення про завтв. звiту_з експ_грошової оцінки_Трiанекс-Арго
 14. Проєкт рішення про над. згоди_на_прийн_с/г_земель держ. власності у комун. власність
 15. Проєкт рішення про над._дозв._на_вигот._проектiв_землеустрою
 16. Проєкт рішення про над. дозв. на вигот. тех. док. з нормативної грошової_оцiнки зем. діл. за межами
 17. Проєкт рішення про затв. проєкту землеустр. щодо відвед зем. діл. в оренду Берун,_Олiйник
 18. Проєкт рішення про затв. проєкту землеустрою щодо відвед. зем. діл. в оренду Бабак
 19. Проєкт рішення про затв. проєкту землеустрою щодо відв. зем. діл. в оренду_Мельничук
 20. Проєкт рішення про затв. проєкту землеустрою щодо відв. зем. діл. в оренду Рiвнеобленерго
 21. Проєкт рішення про провед інвентаризації польовi_дороги_Акрiс_Агро
 22. Проєкт рішення про_внес_змiн_в_рiш_№1522_вiд_24.04.20_року про затв. тех. док
 23. Проєкти_зем. питання Забороль
 24. Проєкт_про_перейменування_Публiчної_бiблiотеки
 25. Проєкт_про_прийняття_бiблiотек
 26. Проєкт рішення про надання дозволу на розробку детального_плану_стадiону
 27. Проєкт рішення_про_прийняття_закладiв_освiти
 28. Проєкт рішення_про_прийняття_закладiв_охорони_здоров’я
 29. Проєкти рішень земельні питання Нова_Українка
 30. Проєкт про затвер. переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню

Проєкти рішень на ІV сесію XVIII скликання

 1. Проєкт порядку_денного
 2. Проєкт рішення про провед. інвентериз. зем. діл. під польовими та проєктними_дорогами_Акрiс_Агро_
 3. Проєкт рішення_про_затвердження_акту_приймання-_передачi та перейменування КНП “Олександрійська районна лікарня”
 4. Проєкт рішення_про_змiну_засновника,_змiну_назви_закладiв ЗСО та затвердж. статутів
 5. Проєкт_рішення про_змiну_засновника, зміну назви_закладiв дошк. освіти та затв. статутів_
 6. Проєкт_рішення про_змiну структури і_штатної_чисельностi апарату сільської ради
 7. Проєкт рішення_про_передачу_в_оперативне_управлiння__КНП “Олександрійська районна лікарня”
 8. Проєкт рішення_про_передачу_майна_в_оперативне_управлiння_відділу освіти_

Проєкти рішень на V сесію XVIII скликання

 1. Проєкт порядку денного
 2. Проєкт рішення_про_визначення_фактичного_розташування_земель садових товариств “Західний”, “Льонок”, “Нетканщик”, “Прогрес”
 3. Проєкт_рішення про_затвердження_перелiку_об’eктiв комунальної власності територіальної громади
 4. Проєкт рішення про виготовлення проєкту ГОЛОВКО
 5. Проєкти рішень про виготовлення_проєктiв_землеустрою_
 6. Проєкти рішень про затвердження_проєктiв_землеустрою
 7. Проєкти рішень про затвердження_технiчних_документацiй
 8. Проєкти_рiшень__Забороль
 9. Проєкти_рiшень__Нова_Українка
 10. Проєкт рішення Про затвердж. програми оздоровлення 2021 року
 11. Проєкт рішення про структуру пожежної команди
 12. Проєкт рішення про штатну одиницю Козлинської гімназії
 13. Проєкти рішень про затвердження проєктів землеустрою НОВА УКРАЇНКА
 14. Проєкти рішень про затв. проєктів щодо відведення у власність ДОДАТКОВІ
 15. Проєкт рішення про затвердження Програми фінансової підтримки КП “Рівненський районний центр ПМСД”

Проєкти рішень на VI сесію XVIII скликання

 1. Проєкт порядку денного
 2. Проєкт рішення зміни до програми боротьби із злочинністю
 3. Проєкт про затвердження положення про преміювання
 4. Проєкт про прийняття у комунальну власність та перейменування КЗ Дитячий заклад санаторного типу Сигнал
 5. Проєкт рішення про внесення змін до плану діяльності сільської ради
 6. Проєкт рішення про передачу в господарське відання КП Дитячий заклад санаторного типу Сигнал
 7. Проєкти рішень про виготовл проектів землеустрою 
 8. Проєкти рішень про виготовл технічн докум
 9. Проєкт рішення про над. дозволу на виготовлення_проекту землеустрою церква ХВЄ
 10. Проєкти рішень про затвердж технічн документацій
 11. Проєкти рішень затвердження проектів землеустрою
 12. Проєкт рішення про надання згоди на прийн с/г земель
 13. Проєкт рішення оренда Франко
 14. Проєкт рішення Погодження надання угідь СОКІЛ
 15. ПРоєкт рішення про відведення в оренду Берун
 16. проект рішень Нова Українка
 17. Проекти рішень Забороль
 18. Проєкт рішення про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки
 19. Проєкт про затв. Програми розвитку охорони здоров’я
 20. Проєкт рішення про оренду майна
 21. Проєкт про припинення оперативного управління

Проєкти рішень на VIІ сесію XVIII скликання

 1. Проєкт порядку денного
 2. Проєкт рiшення про затв. Положення про премiювання керiвникiв комунальних закладiв освіти, культури, бібліотек, клубів
 3. Проєкт рiшення про затв. Положення про премiювання працiвникiв вiддiлу освiти
 4. Проєкт рішення про затвердження Програми розвитку системи надання адмінпослуг 
 5. Проєкт рішення  про виготовлення проектiв землеустрою
 6. Проєкт рішення про виготовлення технiчних докумантацiй iз землеустрою
 7. Проєкт рішення про внесення змiн орендна плата 
 8. Проєкт рішення про затвердження Програми розвитку системи надання адміністративних послуг
 9. Проєкт рішення про затвердження проектiв землеустрою
 10. Проект рішення  про_згоду_на_прийняття_земель сг призначення
 11. Проєкт рiшення про Програму забезпечення мобiлiзацiйної пiдготовки
 12. Проєкт рiшення про iнвентаризацiю земель
 13. Проєкт рiшення про розгляд депутатського звернення Зімакової В.А. до КМУ та МОУ 
 14. Проєкт рiшення Про затвердження Положення про оренду комунального майна Олександрійської сільської ради
 15. Проєкт рiшення про затв. звiту з експ. грошової оцінки та викуп зем. діл. Трiанекс Арго
 16. Проєкт рiшення про передачу в оренду гр. Персiкову i Гелетiй
 17. Проєкт рiшення про фiнансову пiдтримку ДСЗТ Сигнал
 18. Проєкт рiшення про фiнансову пiдтримку КП Вольфарт
 19. Проєкт рiшеннят на викуп Бугайчук
 20. Проєкти рiшень земельні питання НОВА УКРАЇНКА
 21. Проєкт рiшення про затв. переліку першого типу об’єктів оренди (Забороль)
 22. Проєкти рiшень земельні питання  ЗАБОРОЛЬ
 23. Проєкти рішень про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою
 24. Проєкт рiшення про внесення змiн по рiш. гр.Михалюк
 25. Проєкт рiшення про реєстрацiю комунальної власностi земельних дiлянок
 26. Проєкт рiшення про внесення змiн ДЗСТ СИГНАЛ
 27. Проєкт рішення про тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами