Охорона праці: збереження життя, здоров’я і працездатності людини

Охорона праці: збереження життя, здоров’я і працездатності людини

 Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII визначено права та обов’язки  працівника і роботодавця у процесі трудових відносин. Але питання охорони праці перебувають під контролем не лише цього Закону, а й нормативних документів. Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і…